Erik Sjurson Sylte

Father: Sjur Olson Sylte
Mother: ?? Eriksdotter Sylte