Page 1

Velkommen til Evjen & Østerkil-slektenes genealogi-sider !!!

Jeg har som hobby å lage et familie-tre sammen med historier og fotgrafier av etterkommerne etter to av mine oldefedre Andrew Evjen og Halvor Østerkil. Andrew eller (Anders Andersen) var født 21. April 1842, på småbruket Småvollan, Evjenåsen, Horg i Gauldalen, ca. 40 km (25 miles) syd for Trondheim, Norge. Han var oppført som "Handsagskjærer" i folketellingen for 1865. I 1867 ble det registrer at han emigrerte til Amerika. Etter at han kom til Amerika, arbeidet Andrew sannsynligvis i noen år som tømmerhugger i nordlige Michigan (se egen side). Omkring 1872 bosatte Andrew seg nær Porter, Minnesota (i Yellow Medicine County). Som mange andre emigranter fra Skandinavia, benyttet Andrew patronymikon som etternavn, dvs. han tok farens navn "Anders" og egenskapen "sønn" for å komme frem til etternavnet "Andersen". Etter at han hadde vært i Amerika en tid, bestemte Andrew seg for å henge på gårdsnavnet "Evjen" slik at hans nye amerikanske navn ble; "Andrew Andersen Evjen". Han syntes det var mer enn nok Andersen'er i Amerika allerede. Andrew giftet seg senere med Syneva eller (Synnøve Arntsdotter Sylte) som hadde emigrert til Amerika allerede i 1871. Syneva var født i 1840 nær Syltbakken i Surnadal ca. 130 km (80 miles) sydvest for Trondheim.

Halvor Osterkil eller (Hallvard Torsteinsen Bonsletten Østerkil) var født 20. Mars 1855 på gården øvre Bonsletten, Østerkil nær Hegra i Stjørdal, ca. 40 km (25 miles) øst for Trondheim. Like før århundreskiftet emigrerte han til Amerika og etablerte en familie med 3 barn; Tobi, Linfant og Ida. Etter at hans første kone døde, dro han tilbake til Norge og giftet seg med sin andre kone; Anne eller (Anne Olsdotter Sylte). I Juni 1902, gikk Halvor, Anne og Annes 9 år gamle datter Agnes ombord i skipet Cunardlinjen i Kristiansund, og reiste til Amerika. De slo seg ned nær Dell Rapids, South Dakota. Kort etter ankomsten, ble Irene født.

Hvis du er i familie med enten Andrew Evjen eller Halvor Osterkil og hvis du er fra United States eller Norge, ber jeg om at du pr. e-mail sender meg materiale (fotografier eller tekst) som du ønsker at jeg skal ta med på denne siden. På samme måte, hvis du finner feil eller utelatelser i teksten, vennligst send disse til meg pr. e-mail. Hvis du klikker på EDIT-knappen på toppen av hver tekstdel for å sende din e-mail, vil jeg automatisk vite hvilken tekstdel det dreier seg om. På forhånd, Takk!

Til slutt vil jeg spesielt takke: Marilyn (Haugen) Hagle , Ruth Haugen , Beverly Nelson , Lene Sæter , Arild Svalgres , May-Bente (Hånes) Mathisen , Haldis Kristiansen Haugen , Anders Normann , Kathy (McGinty) Stoneberg , Stella (Platt) Hughes , Jon Erickson , Råg Aarnes , Jack Kucker , Amber (Robish) Christenson og Lars Steinar Hansen for all hjelp og informasjon de har skaffet i forbindelse med disse web-sidene.

Daniel Evjen

Bildet kom fra: Marilyn
Bilde tatt: Omkring 1900
Første rad: Syneva, Andrew

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Marilyn
Bilde tatt: 27. mars 1918
Første rad: John

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Marilyn
Bilde tatt: 27. mars 1918
Første rad: Agnes

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Beverly
Bilde tatt: Omkring 1869
Første rad: John (Joe), Marit (Mary)

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Beverly
Bilde tatt: BEFORE 1895
Første rad: Esten, Kari
Bakerste rad: Andrew, Beret (Betsy)

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Beverly
Bilde tatt: BEFORE 28 DEC 1891
Første rad: Ragnhild

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Stella Platt Hughes
Bilde tatt: 1897
Første rad: Halvor

Prøve clicking på bilde med din mus til display hel Søndag Skole klasse.

St. Peters Søndag Skole - 1897

Enclosed bilde er fra ein/eit århundre publication av Lutheran Kirke av Dell Rapids. kirke ble resultater av ein/eit 1918 merger av Stordahl Congregation, organized på 1874, og St. Peter's Lutheran Kirke, organized på 1887 og reorganized på 1892. Vår ancestors tilhørte til St. Peter's, og blant those aksepterer 1892 constitution ble Halvor T. Osterkil og Peder T. Sorkilmo (brothers). Når to groups united de brukte St. Peter's for kirke services og Stordahl parsonage for parsonage, selling Stordahl kirke til Dansk Baptists. JEG tror som navn, Dell Rapids Lutheran Kirke, ble adopted da. På reorganization av St. Peter's på 1892 congregation ble holding tre services ein/eit måned, en på Engelsk.

Dette bilde ble tatt på 1897 av Søndag Skole av St. Peter's Lutheran Kirke. På gang de ble holding kirke services og Søndag Skole på Dansk Baptist Kirke, som sto hvor Chevrolet Garasje er nå standing. åtte teachers på top ro er Halvor Asterkil, Peter Anderson, Fru Ole Paulson, Fru H. 0. Rime, Fru Ole Langsvehaug, Fru Hans Rumholm, Og Anderson, Ole Frels tad. Names av hoys og jenter tatt på random er Georgina Dieson, Alma Dieson, Harry Dieson, Ben Dieson, Alma Langsvehaug, Alma Anderson, Edwin Anderson, Alfred Anderson, Lottie Rime, Olga Rime, Luella Rime, Clara Tufteland, Henry Tufteland, Maurice Johnson, Elsie Johnson, Myrtle Johnson, Laura Moe, Henry Moe, Martin Moe, Stella Moe, Ingvald Fredrickson, Charley Paulson, Edna Paulson, Tilda Paulson, Petra Fredth, Minnie Maim, Oliver Maim, Swanson girl, Mabel Anderson, Hazel Anderson, Elmer Johnson, Julie Sorkilmo, Caroline Hermanson, Alice Paulson.

Bildet kom fra: Marilyn
Bilde tatt: omkring 1947
Første rad: Agnes, Ellen Aronson, Ruth, Anne, Richard Aronson

Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Råg Aarnes
Bilde tatt: omkring 1930-1940
Første rad: Ola Olsen Sylte

Syltstua, Surnadal. Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Råg Aarnes
Bilde tatt: omkring 1930

Syltbakken, Surnadal. Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.

Bildet kom fra: Marilyn
Bilde tatt: Omkring 1931
Første rad: Lloyd, Loyal
Andre rad: Raynard, Vivian
Bakerste rad: Helen, Muriel Kucker, Ruth


Dette er en kort beskrivelse av dette bildet. Prøv å klikke på bildet med musa og det blir større.


Klikk her for andre genealogi-ressurser. Eller, e-mail dine kommentarer til (raynard@evjen.name/).
Copyright © 1996-2008 Evjen All Rights Reserved.